Kosztorysy Budowlane

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z robotami budowlanymi.

Wykonujemy:

  • kosztorys inwestorski

– wykonany przez inwestora w celu określenia możliwości i opłacalności prac budowlanych,

  • kosztorys ofertowy

– wykonany przez wykonawce w celu złożenia oferty inwestorowi.
Firma wykonuje również specyfikacje ogólne i techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie prace budowlane opracowane przez naszą firmę są zgodne z polskimi przepisami i normami.